Atgiezties uz iepriekšējo lapu

On other hand, we denounce righteous